Các dự án đã thực hiện

* Gói thầu Trung tâm Mobifone

* Gói thầu sở giáo dục